Zamawianie intencji mszalnych

 

KLIKNIJ I ZAMÓW MSZĘ ŚWIĘTĄ

 

Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie 1367 uczy:
Ofiara Chrystusa i ofiara Eucharystii są jedną ofiarą. Jedna i ta sama jest bowiem Hostia, ten sam ofiarujący – obecnie przez posługę kapłanów – który wówczas ofiarował siebie na krzyżu, a tylko sposób ofiarowania jest inny… A skoro w tej Boskiej ofierze, dokonującej się we Mszy świętej, jest obecny i w sposób bezkrwawy ofiarowany ten sam Chrystus, który na ołtarzu krzyża ofiarował samego siebie w sposób krwawy, ofiara ta jest naprawdę przebłagalna.

Zamawiając Mszę świętą za bliskie nam osoby, ofiarujemy im najlepszy prezent – duchowy dar. Modlitwa za innych jest najbardziej uniwersalnym darem, jakiego mogą udzielać sobie chrześcijanie.

Przykładowe intencje Mszy Św.:
Msza św. dziękczynna za otrzymane łaski…
Msza św. dziękczynno-błagalna o zdrowie i błogosławieństwo Boże…
W rocznicę ślubu o dalsze błogosławieństwo i zdrowie…
W intencjach Kościoła, Ojca Świętego i Ojczyzny…
Błagalna o nawrócenie z nałogu…
Uzdrowienie z ciężkiej choroby…
Nawrócenie i przemianę życia…
Przebłagalna, o darowanie win i o szczęśliwą śmierć…
Msza św. wynagradzająca…
Msza św. o zdrowie i pokój w rodzinie…
Pomoc w nauce, o dary Ducha Świętego…
Bożą pomoc i opiekę Matki Bożej Krośnieńskiej…
Msza św. o rozwiązanie trudnej sprawy…
W intencji Bogu wiadomej…
Powołania kapłańskie, zakonne i misyjne…
Szczęśliwą operację i zdrowie dla…
Właściwy wybór drogi życiowej…
Za zmarłego…
Za zmarłych z rodziny…
Za dusze w czyśćcu cierpiące…

JAKIE SĄ RODZAJE MSZY ŚWIĘTYCH?

W Sanktuarium można zamówić następujące Msze Święte:

indywidualne – kapłan odprawia jedną Mszę św. w danej intencji; można wybrać konkretny termin (dzień i godzinę) odprawienia Mszy św.;
zbiorowe  – kapłan odprawiając Mszę św. modli się w kilku intencjach. Msze św. zbiorowe odprawiane
są w każdą niedzielę i uroczystości nakazane o godz. 8:00;

gregoriańskie – intencja za jedną zmarłą osobę; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

do Dworu Niebieskiego –  intencja za jedną osobę żyjącą; intencję taką odprawia się codziennie przez 30 kolejnych dni;

nowennowe – 9. Mszy świętych odprawianych w powierzonej intencji dzień po dniu;
bezgodzinowe – gdy zależy nam na konkretnym terminie, a godzina Mszy jest już zajęta. Nie ma jednak możliwości uczestniczenia w niej ani ustalenia godziny jej odprawienia;
bezdatowe – bez wskazania konkretnego terminu Mszy Św. odprawiana zostanie w pierwszym możliwym terminie jako intencja bezgodzinowa.

ILE KOSZTUJE MSZA ŚWIĘTA?

Przy zamawianiu intencji składana jest ofiara pieniężna. Przeznaczona jest ona na utrzymanie kościoła i osób w nim posługujących, w szczególności kapłana odprawiającego Mszę św. To rodzaj odpowiedzialności za Kościół, a zapewne też wyraz troski i sposób dzielenia się tym, co się posiada. Ofiara pieniężna nie jest opłatą za Mszę – kapłan odprawia Mszę św. niezależnie od tej ofiary. Jej wysokość zależy od woli i możliwości zamawiającego intencję – zgodnie z tradycją powinna być to co najmniej taka suma, która pozwoli na utrzymanie kapłana przez jeden dzień - 100 zł.
MSZE GREGORIAŃSKIE oraz MSZE DO DWORU NIEBIESKIEGO to de facto 30. Mszy świętych odprawianych w kolejne dni. Ofiara składana przy okazji takich mszy to zazwyczaj trzydziestokrotność ofiary jaką składamy za jedną Mszę.
Ofiarę można przekazać osobiście albo wpłacić przelewem na konto bankowe.

RACHUNEK BANKOWY DLA INTENCI MSZALNYCH:

KONTO PARAFIALNE: 

RZYMSKOKATOLICKA PARAFIA 

NAWIEDZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY
KROSNO 11
11-130 ORNETA
Bank Millenium S.A.; ul. Stanisława Żaryna 2a; 02-593 Warszawa 

  Numer konta: IBAN:  
PL 73 1160 2202 0000 0000 5954 1776
 
SWIFT BANKU:  

BIG BP LPW
 

UWAGA !

Drodzy Państwo przesyłając ofiarę mszalną na konto bankowe prosimy umieścić 
w tytule przelewu informację dotyczącą daty i godziny zamawianej Mszy Św.

Poczekaj na wiadomość zwrotną, w której poinformujemy Cię o przyjęciu intencji
oraz dacie i godzinie odprawienej Mszy Świętej.


MSZE ŚWIĘTE GREGORIAŃSKIE

W 604 roku papież Grzegorz Wielki opisał przypadek mnicha Justusa, w stosunku do którego po jego śmierci wydał takie polecenie: „Postaraj się, aby począwszy od dziś przez dni trzydzieści składana była w jego intencji ofiara. Niech nie będzie dnia, w którym nie ofiarowano by zbawczej hostii w intencji odpuszczenia jego win”. Po trzydziestu dniach Justus ukazał się swemu bratu we śnie z wiadomością, że dostał się do nieba.
Praktyka Mszy św. Gregoriańskich zaczęła rozprzestrzeniać się od VIII wieku i została zaaprobowana przez Stolicę Apostolską. 15 marca 1884 roku, Kongregacja Odpustów orzekła, że przekonanie o szczególnej skuteczności Mszy św. Gregoriańskich w odniesieniu do dusz czyśćcowych jest rozumne i zgodne z wiarą.
Według dokumentu Tricenario Gregoriano z dnia 24 II 1967 r. Mszę św. Gregoriańską można odprawić za jednego zmarłego w ciągu 30 kolejnych dni (przez jednego lub wielu kapłanów – w skrajnym przypadku trzydziestu różnych). Od tej zasady są jednak wyjątki. Kapłan może przerwać odprawianie Mszy św. Gregoriańskich w dni:
Triduum Paschalnego, gdy zaistnieje (bez winy kapłana) nieprzewidziana przeszkoda (np. choroba),
niektórych czynności duszpasterskich (np. msza pogrzebowa, msza za nowożeńców).
Trzeba jednak pamiętać, że kapłan jest zobowiązany do „uzupełnienia” liczby mszy gregoriańskich do trzydziestu. Gdyby się zdarzyło, że kapłan z własnej winy zaniedbał odprawienia mszy, to zobowiązany jest do oprawienia „od nowa” trzydziestu mszy w intencji zmarłego.

MSZE ŚWIĘTE  DO DWORU NIEBIESKIEGO

Msze święte do Dworu Niebieskiego, to szczególny wyraz miłości i troski – podobnie jak w Mszach św. Gregoriańskich, ale wobec osób żyjących, będących w szczególnej potrzebie.
Przez 30 dni kapłan będzie za kogoś odprawiał Mszę świętą, przez 30 dni bliscy będę pamiętać o szczególnej modlitwie, zgodnie z Chrystusową zasadą „Gdzie dwaj lub trzej z was na ziemi zgodnie o coś prosić będą, tam ja jestem pośród nich” (Mt 18,19). Szczególny wymiar tej Mszy świętej płynie z jej jednoczącego wokół sprawy lub osoby wspólnotowego charakteru. Można powiedzieć, że intencja będzie przedstawiana Bogu „natrętnie”, jak w Ewangelii o przyjacielu, który choćby z tego powodu otworzy drzwi (Łk 11,5-8).
Dwór Niebieski, to oczywiście Niebo, gdzie wraz z Bogiem przebywa Królowa Świata, Aniołowie i Święci. Msza święta obiektywnie ma zawsze tę samą wartość, bez względu na to kto ją odprawia, w jakiej intencji i czy są obecni inni wierni. Jednak jak w każdej modlitwie zawsze można wyprosić więcej lub mniej, w zależności od naszej świętości i gorliwości w modlitwie.
„Zamawianie” Mszy świętych ma zawsze taki sam cel: uprosić u Boga jakąś łaskę dla siebie lub bliskich nam ludzi. Msza sama w sobie nie staje się przez to inna, ale mobilizuje nas i całą rodzinę do obecności, do szczególnej modlitwy, jest naszą ofiarą i z pieniędzy, i z czasu, jest dowodem miłości. Msze św. do Dworu Niebieskiego, to po prostu szturm do Nieba.

MSZA ŚWIĘTA ZBIOROWA

Czym jest „zbiorowa intencja Mszy św.”?

Przyjęła się praktyka powierzania kapłanom sprawowania Mszy św. w intencji, o którą proszą wierni (składana przy tej okazji ofiara stanowi zasadnicze źródło utrzymania kapłana). Intencja Mszy św. może dotyczyć zarówno żyjących, jak i zmarłych, jednej lub wielu osób albo spraw. Zwykle kapłan odprawia jedną Mszę św. w ciągu dnia. Bywają jednakże przypadki, w których osób proszących o intencję mszalną jest znacznie więcej niż kapłanów albo istnieje potrzeba szybkiego terminu odprawienia Mszy św. Wtedy można zaproponować włączenie prośby do „intencji zbiorowej” Mszy św., to znaczy: jeden kapłan sprawuje Mszę św. w intencjach zamawianych przez wiele osób. Ponadto może się zdarzyć, że wierni krępują się prosić o intencję Mszy św., ponieważ nie mogą złożyć zwyczajowej ofiary. Wtedy również można zaproponować włączenie się do „intencji zbiorowej”, wyjaśniając, że wysokość składanej ofiary nie jest związana z żadną zwyczajową kwotą.

Czy zbiorowa intencja Mszy św. jest gorsza lub mniej skuteczna? Absolutnie nie, ponieważ moc Mszy św. zależy nie od liczby kapłanów, ale od Chrystusa, który ofiaruje siebie Ojcu w powierzonych intencjach. Jego ofiara ma zawsze wartość nieskończoną i moc zdolną objąć wszystkie intencje świata. Różnica między intencją „indywidualną” a „zbiorową” może mieć jedynie psychologiczne znaczenie w przeżywaniu Mszy św. przez osoby, które o intencję prosiły. Ważne jest religijne zaangażowanie w modlitwę osoby zamawiającej intencję mszalną, czego wyrazem jest m.in składana ofiara, której wysokości nie można mierzyć według nominałów banknotów. O wdowie, która wrzuciła do skarbony świątyni obiektywnie niewiele, Jezus powiedział, że wrzuciła najwięcej, bo wrzuciła wszystko, co dać mogła.

MSZA NOWENNOWA

Skuteczna modlitwa

Szukamy skutecznych modlitw. To naturalne. Chcemy być w końcu wysłuchani. Nie za bardzo lubimy angażować się w coś, co nie przynosi dobrych rezultatów. W naszych “modlitewnych poszukiwaniach” zaglądamy m.in. do Pisma Świętego. Obserwujemy, jak ludzie opisani na kartach Biblii podchodzili do modlitwy. W Dziejach Apostolskich znajdujemy opis modlitewnego oczekiwania Apostołów na Zesłanie Ducha Świętego. Uczniowie Jezusa od razu po wniebowstąpieniu Chrystusa wrócili do miasta Jerozolimy i przez dziewięć dni trwali jednomyślnie na modlitwie w Wieczerniku (Dz 1,12-14). Dlatego od jakiegoś czasu dziewięć dni modlitwy odczytuje się jako czas szczególnego błagania o łaskę.

Słowo „Nowenna”

Samo słowo – nowenna – pochodzi od łacińskiego “novem”, czyli dziewięć. Bardzo często nabożeństwa nowennowe są uroczystymi wprowadzeniami w obchody świąt patronalnych wspólnot i parafii. Znamy wiele popularnych nowenn. Na przykład nowennę do Miłosierdzia Bożego, którą rozpoczyna się w Wielki Piątek, by zdążyć z dziewięcioma dniami modlitwy przed niedzielą Miłosierdzia Bożego ( tzw. Białą Niedzielą). Ostatnio dużo się mówi o Nowennie Pompejańskiej. Trwa ona 54 dni. Skąd ta liczba? Bierze się ona z tego, że składa się na nią sześć dziewięciodniowych cyklów nowennowych. Do innego typu nowenn należą również tzw. “nowenny nieustające”, odprawiane w określonym dniu. Dla przykładu Nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy, odprawiana w każdą środę.

Od kiedy?

Od XVII wieku nowenny są bardzo popularną formą modlitwy. Wyrażają one postawę systematycznej modlitwy. Skoro Apostołowie właśnie poprzez taką liczbę dni przygotowywali się do tego, by otworzyć się na Ducha Świętego, to musi być coś na rzeczy. Powiedziałbym, że sprawa jest bardzo poważna. Jeśli sam Jezus stwierdził kiedyś do swoich najbliższych uczniów: “Jeszcze wiele mam wam do powiedzenia, ale teraz [jeszcze] znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie On, Duch Prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko, cokolwiek usłyszy, i oznajmi wam rzeczy przyszłe.” ( J 16,12-13), a oni wyczekiwali Go przez dziewięć dni, to znaczy, że trwanie przez 9 dni na modlitwie w jednej intencji może wybłagać nam przeróżne łaski. Warto z tego skorzystać. Zgodnie ze słowami Jezusa: “Proście, a otrzymacie, szukajcie, a znajdziecie, kołaczcie, a otworzą wam” (Mt 7, 7).

Zamów Eucharystie

Jeśli chcesz zamówić 9. Mszy Św. nowennowych (dzień po dniu) w szybkim terminie, to możesz to uczynić poprzez formularz zamawiania Mszy Św. znajdujący się na stronie Sanktuarium albo pisząc na e-mail: nmp@sanktuariumkrosno.pl

 

 

Poniedziałek, środa, piątek:
godz. 17:00

Wtorek, czwartek, sobota:
godz. 8:00

Niedziela, uroczystości nakazane i odpusty:
godz. 8:00 i 12:00

Spowiedź:  przed każdą Mszą Św.

Kancelaria parafialna czynna
jedynie po uprzednim osobistym
lub telefonicznym umówieniu się na spotkanie.

tel. 55 242 28 84;
kom. 690 949 031

 

Adres:
Krosno 11
11-130 Orneta
tel. 55 242-28-84; 690-949-031

e-mail: nmp@sanktuariumkrosno.pl

Numer konta:
PLN 73 1160 2202 0000 0000 5954 1776 SWIFT BANKU: BIG BP LPW

Używamy plików cookies Ta witryna korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Prywatności i plików Cookies .
Korzystanie z niniejszej witryny internetowej bez zmiany ustawień jest równoznaczne ze zgodą użytkownika na stosowanie plików Cookies. Zrozumiałem i akceptuję.
37 0.11734986305237